Ballada o polskich Cyganach

W balladzie cygańskiej poznajemy Walerię – cygańską dziewczynkę, która z rodzicami wędruje taborowym wozem przez Polskę. Oczami dziewczynki oglądamy wypełniony opowieściami, kolorami, dźwiękami, tańcem, muzyką, przyrodą oraz pracą romski świat. W co się bawiły romskie dzieci? Czym skończy się zachwyt pociągiem? Czym zajmowali się Romowie? Co się wydarzy w dorosłym życiu Walerii?

„Ballada o polskich Cyganach” to spektakl teatru ruchomych zmechanizowanych kolorowych obrazów inspirowany elementami biografii przodków aktora. Przedstawienie w przystępny sposób dotyka wielokulturowości. To spektakl o poznawaniu swojej tożsamości i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie, a także o kształtowaniu odpowiedzialności za siebie i innych. Zachęca do rozmowy
z dziećmi na temat pochodzenia, tolerancji i szacunku.

Czas: 40 minut
Forma: teatr ruchomych obrazów
Rodzaj: spektakl interaktywny

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.