Warsztaty

Warsztaty pokazowe

W trakcie warsztatów trwających 45 minut dzieci doświadczają procesu tworzenia teatru plastycznego. W aktywny sposób, występując na scenie,  poznają różne formy teatru lalek, odkrywają wagę roli scenografii oraz muzyki, poznają technikę podkładania głosu lalkowym postaciom.
Są współtwórcami improwizowanych etiud, podczas których dotykają specyfiki pracy aktora-lalkarza.

Warsztaty twórcze

W trakcie warsztatów trwających 90 minut dzieci pod okiem profesjonalisty tworzą lalki i elementy scenografii, uczą się podkładać głos lalkowym postaciom oraz opanowują technikę poruszania nią,
by dodając elementy muzyki i dźwięku, stworzyć autorskie indywidualne i grupowe etiudy.

  1. Warsztaty tworzenia lalek: budowa lalki – ze sznurka.
  2. Warsztaty tworzenia teatru kolorowych cieni /grafoskop/.
  3. Warsztaty tworzenia marionetek.
  4. Warsztaty tworzenia lalek w teatrze magnesu.
  5. Warsztaty tworzenia klasycznego teatru pacynek.
  6. Warsztaty tworzenia klasycznego teatru kukieł.
  7. Warsztaty tworzenia klasycznego teatru jawajek.
  8. Warsztaty tworzenia nowych form teatru plastycznego.
  9. Warsztaty animacji przedmiotu.