Wędrowny teatr lalek – od wsi do wsi

OPIS PROJEKTU:

Wędrowny teatr lalek – od wsi do wsi, to cykl 10 wakacyjnych rozwijających edukacyjno-artystycznych spotkań ze spektaklami teatru lalek i warsztatami animacji i budowy lalek. Spotkania te odbędą się w 5 małych małopolskich wsiach – do każdej wsi teatr zawita dwukrotnie. Spektakle i warsztaty poprowadzi Krzysztof Falkowski – aktor, lalkarz, reżyser, twórca Zaułka Animacji w Lanckoronie. Spektakle i warsztaty wybrano z dorobku artysty tak, by ukazać różnorodność technik lalkowych oraz umożliwić widzom, po spektaklu i warsztatach, samodzielne wykonanie lalek, a dzięki tematyce spektakli oraz miejscom spotkań upowszechnić dorobek kultury i wzmocnić poczucie tożsamości i dumy narodowej. Projekt skierowany jest do dzieci i ich opiekunów – z utrudnionym dostępem do ośrodków kultury oraz ubogich w podmioty prowadzące działalność kulturalną, by wyrównać szanse w dostępie do kultury, zwiększyć obecność kultury w życiu społecznym wsi oraz inspirować do wspólnego twórczego działania.

REALIZATORZY PROJEKTU:

Krzysztof Falkowski – aktor, lalkarz, reżyser teatralny, twórca autorskich spektakli teatru lalek, artysta prowadzący warsztaty animacji i budowy lalek
Anna Falkowska – pedagog teatru, koordynator, osoba odpowiedzialna za promocję

WSPÓŁPRACA:

Zbigniew Łata – fotograf, reporter i fotoreporter prasowy
Natalia Tudek – grafik, technik cyfrowych procesów graficznych
Joanna Pantak – prowadzenie strony internetowej

PARTNERZY:

Gmina Lanckorona
Zespół Szkół w Izdebniku
Sołectwo Jastrzębia
Parafia św. Joachima w Skawinkach
Sołectwo Podchybie

MIEJSCE REALIZACJI:

gmina Lanckorona, woj. małopolskie
Wsie: LANCKORONA – SKAWINKI – JASTRZĘBIA – IZDEBNIK – PODCHYBIE

HARMONOGRAM PROJEKTU:

LP DATA WIEŚ SPEKTAKL WARSZTAT
1. 28.06.2021 Lanckorona
SCENA NA RYNKU
„Zaczarowany Kapturek” „Pacynka jako klasyczna technika teatru lalek”
2. 5.07.2021 Skawinki
PLAC PRZY KOŚCIELE
„Na wozie” „Marionetka jako klasyczna forma teatru lalek”
3. 12.07.2021 Jastrzębia
PLAC PRZY STARYM DWORZE
„O szewczyku co Smoka Wawelskiego pokonał” „Świątek – tradycyjna forma teatru rzeźby”
4. 19.07.2021 Izdebnik
PLAC PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
„Falkoshow. Iluzja Marionetki” „Kukła – jako tradycyjna polska forma teatralna”
5. 26.07.2021 Podchybie
PLAC OBOK BRAMY DO STAREGO DWORU
„Złota Ryba” „Przedmiot i magnes jako eksperymentalna forma teatru”
6. 2.08.2021 Lanckorona
SCENA NA RYNKU
„Na wozie” „Marionetka jako klasyczna forma teatru lalek”
7. 9.08.2021 Skawinki
PLAC PRZY KOŚCIELE
„Złota Ryba” „Przedmiot i magnes jako eksperymentalna forma teatru”
8. 16.08.2021 Jastrzębia
PLAC PRZY STARYM DWORZE
„Falkoshow. Iluzja Marionetki” „Kukła – jako tradycyjna polska forma teatralna”
9. 23.08.2021 Izdebnik
PLAC PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
„O Szewczyku co Smoka Wawelskiego pokonał” „Świątek – tradycyjna forma teatru rzeźby”
10. 30.08.2021 Podchybie
PLAC OBOK BRAMY DO STAREGO DWORU
„Zaczarowany Kapturek” „Pacynka jako klasyczna technika teatru lalek”